Kwaliteit

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen dan meer verplichtingen. De nadruk ligt – meer dan nu – op de verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden (denk aan het registeren van verwerkingen).

In de aanloop op de AVG heeft VECOZO nieuwe contractvoorwaarden gesteld aan partijen die via VECOZO gegevens verwerken. Careway was al voor het bekend worden van deze nieuwe voorwaarden actief met optimalisaties en verbeteringen, zoals een eigen beveiligd portaal voor het uitwisselen van data en rapportages. Daarnaast zijn ook de processen van Careway gedocumenteerd.

Careway heeft snel een externe audit succesvol doorlopen voor ISO 27001. Mede hierdoor is voldaan aan de nieuwe VECOZO voorwaarden voor wat betreft bewerken, beheer en uitwisselen van privacy gevoelige informatie en heeft Careway een contract met VECOZO afgesloten. Met haar klanten heeft Careway een bewerkersovereenkomst afgesloten die voldoet aan de voorwaarden van AVG en VECOZO.