Loading...
Team 2019-09-27T07:49:52+02:00

Berry Tanis

Berry heeft meer dan 25 jaar commerciele ervaring opgedaan bij diverse ICT bedrijven. De laatste jaren is hij actief als ondernemer en is met name geinteresseerd in het ontwikkelen van op resultaat gebaseerde waardeproposities. Niet voor de hand liggende zakelijke combinaties bedenken vindt hij interessant.

Jan Verkooijen

Jan is sinds 2000 ondernemer en vooral actief in startende en groeiende bedrijven. Binnen Careway richt hij zich primair op financien, contracten & bewerkersovereenkomsten en is hij eindverantwoordelijk voor de contracten met VECOZO en het bijbehorende Informatie beveiligingsbeleid.

Aqeel Ahmad

Aqeel is een CTO met uitgebreide ervaring in complexe software trajecten binnen grote organisaties zoals ABNAMRO bank. Hij is de architect van de LabClaim software en stuurt het software team aan.

Hans van Rooij

Hans heeft zijn roots in de complexe materie van de Sociale Verzekeringen met 20 jaar werkervaring waarvan meerdere jaren in grootschalige automatiseringsprojecten. De laatste jaren heeft hij zich gespecialiseerd in Lean ontwikkeling van processen en software applicaties. Vanuit deze rol is Hans ook betrokken bij NEN/ISO-certificering en security binnen Careway. Hans is vaak het aanspreekpunt voor de klant als het gaat over het interpreteren en uitwisselen van data .

Fayyaz Akram

Fayyaz is dagelijks bezig met het voortdurend betrouwbaarder maken van de software applicaties binnen Careway. Hij voelt zich prima thuis in het technisch ontwikkelen van slimme checks & balances gericht op het voortdurend verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening.

Ahmad Rasheed

Ahmad is een ervaren software engineer met veel ervaring in enterprise software applicaties. Zijn interesse gaat ook uit naar het toepassen van business intelligence op veelal grote datasets. Hij is binnen Careway verantwoordelijk voor de diverse rapportages aan onze klanten.

Rob Haaxman

Rob heeft een langjarige en veelzijdige ervaring in de accountancy branche. Hij is tevens als financieel deskundige actief in de gezondheidszorg en daar ondermeer betrokken bij het opstarten van nieuwe activteiten. Rob ondersteund Careway op fiscaal en administratief gebied.